DATAHOMEAWAYPREDICTIONSRESULTS
23.09.2018LYONMARSEILLEBTTS 1,50 ODD
23.09.2018RENNESPSG2 1,37 ODD
21.09.2018MONACONIMES1 1,59 ODD1:1
15.09.2018CAENLYON2 1,63 ODD2:2
15.09.2018TOULOUSEMONACO2 DNB 1,72 ODD1:1
01.09.2018NIMESPSG2 1,22 ODD2:4
31.08.2018LYONNICE1 1,36 ODD0:1
25.08.2018NICEDIJON1 1,60 ODD0:4
24.08.2018LYONSTRASBOURG1 1,30 ODD2:0
18.08.2018MONACOLILLE1 1,46 ODD0:0
17.08.2018REIMSLYON2 1,71 ODD1:0
12.08.2018BORDEAUXSTRASBOURG1 1,65 ODD0:2
10.08.2018MARSEILLETOULOUSE1 1,40 ODD4:0